VS

Klasseværelset

Skolemuseum hos VS

I anledning af sit 100 års jubilæum begyndte VS i 1998 at dokumentere skolens og skolemøblernes udvikling i en bredt anlagt udstilling.

Standard for skolepulte i 1895

Den mest populære tyske skolepult - tegnet af arkitekten Rettig. Patentindehaveren var P. Johannes Müller, en medejer af firmaet VS.

Reform-klasseværelset

Formningslokalet, udviklet af VS i samarbejde med Bruno Paul, blev præsenteret på Verdensudstillingen i Bruxelles i 1910.

Skolepultens endeligt efter 1950

Fra 1950: Medestole og -borde fra VS var pladsbesparende og stabile og havde en overbevisende funktionalitet.

Møblerne med stålmedeben sørger for bevægelsesfrihed

Axel von Ambessers film „Der Pauker“ fra 1958 med Heinz Rühmann som lærer af den gamle skole. Klasseværelset er udstyret med møbler med stålmedeben.

LIGNOdur-bordpladen

Omkring 1965 udviklede VS den ekstremt modstandsdygtige LIGNOdur-bordplade til skoleborde, som igennem årtier dannede standard i tyske skoler.

Skolen i bevægelse - bevægelse i undervisningen

Skolen i dag: Børnene bliver opmuntret til at følge deres egne impulser. Det er ikke længere obligatorisk at sidde stille hele tiden.

Udstillingskatalog

Thomas Müller, Romana Schneider: Das Klassenzimmer vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute (Klasseværelset fra slutningen af det 19. århundrede til i dag) 304 sider, ca. 900 illustrationer, til dels i farve Ernst Wasmuth Verlag, Tübingen Berlin, 2010 Fås i skolemuseet hos VS