VS

VS og Montessori-pædagogikken

Det berlinske firma P. Johannes Müller, som grundlagde VS, havde fra 1913 til 1935 eneretten til produktion og markedsføring af Montessori møbler og undervisningsmateriale i Tyskland.

Autonom indlæring

Maria Montessori ønskede at understøtte børn i at opdage og udvikle deres egne evner. Undervisningsmaterialer, møbler og arkitektur er udformet til dette formål.

En beskyttende ramme omkring barnet

Børnehuset danner den ideelle ramme for barnet i dets udvikling og opbygning af en selvstændig personlighed.

Sansematerialier

På alle udviklingstrin er modtageligheden for bestemte sansemæssige færdigheder særligt udpræget. Her beskæftiger børnene sig med materialer til udvikling af hørelsen og af den musikalske sans.

Skole på barnets betingelser

Montessori udarbejdede helt nye former for undervisnings- og indlæringsmateriale. Bogstaver af sandpapir på farvet karton – sådan lærer børnene at skrive.

Montessori-skolen

Montessori-materialet ligger klar i klasseværelset. Store områder, som er frit til rådighed for børnene. Læreren befinder sig der, hvor der er brug for det, og hjælper når behovet opstår.

Dokumentation om Montessori-pædagogikken

Montessori Lehrmaterialien 1913-1935, Möbel und Architektur (Montessori undervisningsmaterialer fra 1913-1935, møbler og arkitektur) Udgivet af Thomas Müller og Romana Schneider Prestel Verlag 2002 (ISBN 3-7913-2650-3) 158 sider med talrige illustrationer