VS

Przestrzeń życiowa biuro

Praca jest w toku – umeblowanie odzwierciedla przepływ pracy we współczesnym środowisku pracy w sposób różnorodny i dynamiczny, jako krajobraz biura, jako przestrzeń życiową biuro.

LockerArea, ServicePoint

Centralny punkt stanowią zamykane szafki, w których można przechowywać dokumenty, laptopy i rzeczy osobiste.

Checkpoint, TouchDown

Sprawdzanie mejli, krótkie rozmowy telefoniczne, praca przy komputerze – w tych czynnościach pomaga stół do pracy w pozycji stojącej z możliwością siedzenia dopasowaną do wysokości.

WorkStations, PersonalStorage

W dużym biurze miejsca pracy są z reguły podzielone na stanowiska dwu- lub czteroosobowe. Rozsądna pod względem ergonomicznym jest wysokość stołu regulowana bezstopniowo.

WorkLounge, CommunicationLounge

Wyspa w dużym biurze: optycznie i akustycznie chroniony obszar, w którym odbywają się prywatne rozmowy, planowanie projektów i dyskusje w zespole.

ThinkTank

W pracy wymagającej dużej koncentracji: ThinkTank do ogólnego użytku z ochroną akustyczną zabezpieczającą przed uciążliwymi odgłosami z najbliższego otoczenia.

MeetingRoom, ConferenceRoom

Oficjalne rozmowy, spotkania, konferencje odbywają się w oddzielnym pomieszczeniu z interaktywnym, dostosowanym do potrzeb dostępem do środków masowego przekazu.

InformalMeeting, ChillOut, SnackArea

Możliwości nieformalnego centrum komunikacyjnego są duże, np. w przypadku krótkich rozmów czy tymczasowej alternatywy od biurka.

VideoConference, TeamWork, CreativeRoom

Burza mózgów wymaga atmosfery myślenia bez ograniczeń. Miejsce do wspólnej pracy, badań lub konferencji przy użyciu odpowiednich środków masowego przekazu.

CustomerCenter

Wyposażenie biura, które najlepiej wspiera codzienny kontakt pracowników z klientami. Adaptacja do różnych użytkowników jest prosta – np. poprzez elektryczne dopasowanie wysokości stołu.

WorkBench

Nowym formom współpracy sprzyjają odpowiednie meble. Otwarte miejsca pracy zachęcają do nieskomplikowanej i dostosowanej do sytuacji kooperacji.

Management, DialogRoom

Miejsce pracy kierownictwa łączy w sobie funkcjonalność i reprezentacyjny charakter. Meble w znaczący sposób przyczyniają się do jakości atmosfery w pomieszczeniu.

LearningSpace

Lekkie meble w wyposażeniu biura ułatwiają elastyczne korzystanie z pomieszczeń. Stoły i krzesła można łatwo przestawić i ustawić zgodnie z zapotrzebowaniem.

TeamStorage

Przechowalnia dla zespołu lub sektor w dużym biurze. Elementy do przechowywania mogą służyć również do oddzielenia przestrzeni w pomieszczeniu.