VS

Kontorsutrymmen

Arbeta flödesinriktat – den nya arbetsplatsens flöden avspeglas i mångsidig och dynamisk möblering som kontorslandskap eller kontorsutrymmen.

LockerArea, ServicePoint

Centraldel med skåpsfack för personlig förvaring av arbetsunderlag, bärbara datorer och egna saker.

Checkpoint, TouchDown

Hämta mail, korta telefonförfrågningar, arbeta på bärbara – sits med höjdinställning vid ståbordet stöder sådana funktioner.

WorkStations, PersonalStorage

I kontorslandskap är de personliga arbetplatserna ofta grupperade i par eller dubbelpar. Bord med steglös höjdinnställning är ett ergonomiskt pluss.

WorkLounge, CommunicationLounge

Öar i kontorslandskap: insynsskyddad och ljudisolerad del för personliga samtal vid t.ex. projektavstämningar och gruppsamtal.

ThinkTank

När arbeitet kräver full koncentration: fritt tillgänglig ThinkTank med ljuddämpning som tar bort störningar från omgivningen.

MeetingRoom, ConferenceRoom

Formella samtal, möten, konferenser sker i separat rum med behovsanpassat, interaktivt mediastöd.

InformalMeeting, ChillOut, SnackArea

Informella kommunikationscenter har många användningsområden, t.ex. för korta samtal eller tillfälligt alternativ till skrivbordet.

VideoConference, TeamWork, CreativeRoom

Brainstorming kräver atmosfär för fritt tänkande. Del för gemensamt arbete, efterforskning eller överläggningar med matchande mediaunderstöd.

CustomerCenter

Lös inredning som hjälper medarbetarna vid dagliga kundkontakter: enkel anpassning till olika användare – t.ex. bord med eldriven höjdinställning.

WorkBench

Nya samarbetsformer kräver anpassade möbler. Öppna arbetsplatser ger smidigare samarbeten när så krävs.

Management, DialogRoom

Chefsarbetsplatsen kombinerar hög funktionalitet med representativt utförande. Möblerna är avgörande för rummets atmosfär.

LearningSpace

Lätt, lös inredning förenklar flexibel användning av utbildningslokalerna. Bord och stolar går att ställa undan smidigt och grupper som situationen kräver.

TeamStorage

Förråd för arbetslag eller avdelning i kontorslandskap. Förrådsdelarna går även använda som zonavdelare i rummet.