VS

Kontorrom

Arbeid med definerte arbeidsganger – den nye arbeidsplassens arbeidsganger avspeiles i allsidig og dynamisk møblering som kontorlandskap eller kontorrom.

LockerArea, ServicePoint

Sentraldel med skaphyller for personlig oppbevaring av arbeidsdokumenter, bærbare datamaskiner og egne saker.

Checkpoint, TouchDown

Sjekke e-post, korte telefonsamtaler, arbeide på bærbar PC – sete med høydeinnstilling ved ståbordet gjør alt dette enkelt å gjennomføre.

WorkStations, PersonalStorage

I kontorlandskap er de personlige arbeidplassene ofte gruppert i par eller dobbeltpar. En trinnløs høydejustering er en ergonomisk fordel.

WorkLounge, CommunicationLounge

Øyer i kontorlandskapet: innsynsvern og lydisolert område for personlige samtaler ved for eksempel prosjektdiskusjoner og gruppesamtaler.

ThinkTank

Når arbeidet krever full konsentrasjon: fritt tilgjengelig ThinkTank med lyddemping som fjerner forstyrrelsene fra omgivelsene.

MeetingRoom, ConferenceRoom

Formelle samtaler, møter, konferanser skier i separat rom med behovstilpasset, interaktiv mediastøtte.

InformalMeeting, ChillOut, SnackArea

Uformelle kommunikasjonssentre har mange bruksområder, for eksempel for korte samtaler eller et midlertidig alternativ til skrivepulten.

VideoConference, TeamWork, CreativeRoom

Brainstorming krever en atmosfære for fri tenkning. Område for felles arbeid, undersøkelser eller drøftinger med passende mediestøtte.

CustomerCenter

Mobil innredning som hjelper medarbeiderne ved daglig kundekontakt: Enkel tilpasning til ulike brukere – for eksempel bord med elektrisk drevet høydeinnstilling.

WorkBench

Nye samarbeidsformer krever tilpassede møbler. Åpne arbeidsplasser gir smidigere samarbeid når det er behov for det.

Management, DialogRoom

Sjefsarbeidsplassen kombinerer høy funksjonalitet med en representativ utførelse. Møblene er avgjørende for rommets atmosfære.

LearningSpace

Lett, flyttbar innredning forenkler fleksibel bruk av opplæringslokalene. Bord og stoler kan enkelt settes bort og settes i grupper, alt etter hva situasjonen krever.

TeamStorage

Oppbevaringsrom for team eller en avdeling i kontorlandskapet. Oppbevaringselementene kan også brukes som soneavdelere i rommet.