VS

VS og Montessori-pedagogikken

Det berlinbaserte firmaet bak VS, P. Johannes Müller, hadde fra 1913 til 1935 eksklusiv produksjons- og distribusjonsrett for Montessori-møbler og-undervisningsmateriell i Tyskland.

Selvbestemt læring

Maria Montessori ville hjelpe barn med selv å oppdage og praktisere ferdighetene sine. Utdanningsmateriell, møbler og arkitektur er innrettet etter det.

Beskyttede rammer for barnet

Lekestuen er den perfekte rammen rundt barns utvikling mot å bli selvstendige individer.

Sansematerialer

Hver utviklingsfase preges av mottagelighet for visse sanser. Her jobber barn med materiell for utvikling av hørsel og musikalitet.

Barnetilpasset skoleopplæring

Montessori utviklet nye læremidler og læremateriell. Sandpapirsbokstaver på farget kartong – slik lærer barna å skrive.

Montessoriskolen

Montessori-materiellet finnes allerede i klasserommet. Store flater står fritt til disposisjon for barna. Læreren er der når det trengs og hjelper til når det behøves.

Dokumentasjon om Montessori-pedagogikken

Montessori Lehrmaterialien 1913-1935, Möbel und Architektur (Montessori-læremateriell 1913-1935, møbler og arkitektur) Utgitt av Thomas Müller og Romana Schneider Forlag: Prestel Verlag 2002 (ISBN 3-7913-2650-3) 158 sider med en rekke illustrasjoner